2012

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

Hotărâre AGA nr. 1. din 28.02.2012.

Aprobarea raportului de activități, realizarea bugetului și a indicatorilor de performanță pentru anul 2011.

Hotărâre AGA nr. 2. din 28.02.2012.

Aprobare: plan de producție pentru anul 2012, plan de reparații, plan de investiții pe anul 2012
Aprobarea BVC și a indicatorilor de performanță pentru anul 2012

Hotărâre AGA nr. 3. din 28.02.2012.

Rectificarea unor erori materiale strecurate în Hotărârea AGOA din data de 24.09.2009.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 4. din 28.02.2012.

Rectificarea unor erori materiale strecurate în Hotărârea AGEA din data de 24.09.2009.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 5. din 28.02.2012.

Aprobarea completării obiectului secundar de activitate
Modificarea actului constitutiv în mod corespunzător
Mandatarea prețedintelui C.A. să semneze actul adițional și actul constitutiv actualizat
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 6. din 12.04.2012.

Aprobarea raport C.A. privind activitatea desfățurată în anul 2011
Situații financiare la data de 31.12.2011 : bilanț, cont de profit ți de pierdere, date informative, note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor la trezorerie
Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2011
Raport audit financiar pe anul 2011
Aprobarea modificării renumerației prețedintelui C.A.
Aprobarea raportului administratorului unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Situații financiare pe anul 2011
Descărcare de gestiune a administratorului unic
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 7. din 12.04.2012.

Aprobarea majorării capitalului social al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 8. din 04.06.2012.

Aprobarea înființării punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicire administrator unic să semneze actul adițional și actul constitutiv actualizat
Completare obiect de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 9. din 27.09.2012.

Aprobarea modificării BVC aferent anului 2012.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii