Sistare apã potabilã Vlahita

Comunicat

S.C. Harvíz S.A. aduce la cunoºtiinþa consumatorilor, cã din cauza unor lucrãri de bransare suntem nevoi?i sã sistãm furnizarea apei potabile joi 9 aprilie între orele 9:00-17:00 pe teritoriul orasului Vlahita.
Dupã reluarea furnizãrii apa poate prezenta impuritãþi.
Pentru alte informaþii ºi reclamaþii vã stãm la dispoziþie non-stop la numãrul de telefon 0758-770040.
Vã mul?umim pentru în?elegere!