Környezetvédelmi engedélyezési eljárás elindítása Hargitafürdõi településen található Ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító állomás mûködtetéséhez

A Harvíz Rt., Csíkszereda, Akác utca 1 sz, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargitafürdõi településen található Ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító állomás mûködtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.
A tevékenység elõrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetõk a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén , Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8,30-16,00 óra között, valamint a Harvíz Rt. székhelyén, Csíkszereda, Akác utca 1. szám alatt.
Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétõl számított 15 napon belül, írásban közölhetik naponta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, az észrevételezõ személyi adatainak feltüntetésével tel.0266-371313, 0266-312454, fax.0266-310041).