Folyásirányban a tisztuló vízzel

Olasz kavicsrétegeken átszûrve, az ország egyik legmodernebb tisztítóberendezésén keresztül jut el az ivóvíz a székelyudvarhelyi otthonokba. A város egyik legkiemeltebb biztonságú létesítményének számító vízmû vezérlõjében lényegében még az is látják, mikor zuhanyzunk. A víz világnapja alkalmából az udvarhelyi vízmûnél jártunk.                                  

Több mint negyven éve mûködik Székelyudvarhelyen, a Tábor-lakótelep tetején az ivóvízmû – vagy ahogyan a legtöbben nevezek, a víztisztító állomás – amely a 2012-re az ország egyik legmodernebb szûrõrendszerével felszerelt víztisztítómûvévé vált. A tervezett teljesítménye szerint jelenleg másodpercenként 144 liter nyers vizet képes ihatóvá tenni a teljesen automatizált rendszer, a tiszta víz a város ivóvízhálózatát alkotó, 87 kilométer hosszú csõrendszerbe ömlik.

Távirányítással nyíló kapun át jutunk be a Szentjános utcai ivóvízmû területére, majd az ivóvízmûvet mûködtetõ Aqua Nova Kft. mûszaki igazgatója, Bálint Major Áron vezetésével a bekerített telek legmagasabb pontján álló épülethez indulunk, hogy a víz útjára lépve, folyásával megegyezõ irányban végigjárjuk az ivóvízmû labirintusrendszerét, épületeken, csarnokokon, pincék és emeletek lépcsõin át egészen a monitorszobáig.

Kemikáliák a rendszerben

Az ivóvízrendszert tápláló Nagy-Küküllõbõl, a terelõút Csíkszereda felõli bejáratánál található szivattyúháztól két csõvezetéken jut fel a még tisztítatlan víz, vagy ahogyan az ivóvízmûnél nevezik, nyersvíz a Tábor-negyed tetejére. Miután a beérkezõ mennyiséget megmérték, a laikus számára ijesztõ nevû kemikáliákat – káliumpermanganátot és polihidroxi-alumíniumkloridot – adagolnak a vízhez, de megnyugszunk, miután a mûszaki igazgató elmagyarázza, hogy ezeket késõbb ki is vonják a vízbõl a szûrés során. A víz zavarossága alapján automatikusan adagolják a vegyszert, amint azt késõbb a laboratóriumban feljegyzett adatokból megtudjuk, ötszáz liter vízhez tizenkét liternyit, mert most éppen tiszta a Küküllõ vize. A beömlõvezetéknél elhelyezett digitális kijelzõ 13,44-es értéket mutat, de ez akár kétezerig is felmehet, amikor a nagy esõktõl zavarossá válik a folyó – magyarázza Bálint Major Áron.

viztarozo-23- b

                                          Az ülepítõcsarnok a leglátványosabb épülete a víztisztítómûnek

A kemikáliák voltaképpen ülepítõ vegyszerek, amelyek az egy szinttel lejjebb található két hatalmas, kör alakú ülepítõ medencében magukhoz vonzzák a salakanyagokat, hogy aztán kis, bolyhos csomókként leülepedjenek a medencék alján. Itt még nem ihat?? a víz, tulajdonképpen csak iszapmentes folyóvíz – mondja kérdésünkre a mûszaki igazgató.

Egyébként az ülepítõcsarnok a leglátványosabb épülete a víztisztítómûnek, két hatalmas, öt méter mély és huszonhét méter átmérõjû medencében tisztul a város vize, a leülepedett salakanyagot iszapkotró hidak tolják lassan a medencék közepén található lefolyókba.

A vízbõl veszik ki

A víztisztítás következõ fázisa az, amirõl mindenki tud, vagyis a klórozás, ám még mi is meglepõdünk azon, hogy utólag ezt is kiszûrik a vízbõl: akkor hogyan lehetséges az, hogy idõnként jól érezhetõen klórszagú a csapból kifolyó víz? Egyrészt a megszûrt vizet utóklórozzák, de a kémiai reakció miatt olyankor is felerõsödik a szaga, amikor a nagyobb esõk, vagy a vezetékrendszeren végzett javítások miatt zavarossá válik a v??z – magyarázza el mûszaki igazgató.

Régen gyakorlatilag szabadesésben haladt át a víz a különbözõ tisztítási fázisokon, most viszont az ülepítõcsarnokból átfolyó víz nyomás alatt folyik át a szûrõépület korszerû berendezésein. 2012-ig homokkal töltött medencékben tisztították meg, mára azonban már négylevelû lóhere formákban összekapcsolt zárt szûrõtartályok végzik ezt a munkát.

Akár a filmeken

Hét rétegû olasz szûrõásványok vannak ezekben, a kavics és homokszemcsék egyébként a tartályok átöblítésekor összekeverednek, ám utána maguktól a megfelelõ módon rétegzõdnek újra. Az élénkebb fantáziával rendelkezõ látogató számára már szinte kínálja a környezet egy mérsékelt költségvetésû scifi- vagy katasztrófa-film helyszínének képzetét, csupa beton és fém itt minden, ám a tartályok közé vezetõ fémlépcsõ aljában egy érintõképernyõs digitális kijelzõt találunk, amelyen a teljes víztisztító rendszer színes mûszaki rajza látható a berendezések aktuális paramétereivel, és hogy teljes legyen a kép, megtudjuk, az ábra megfelelõ eleme, vagy szakasza azonnal pirosan kezd villogni, ha az automatika hibát észlel valahol. Ezt követõen magától leáll a teljes rendszer.

Az ivóvízmû egyébként a város egyik kiemelt biztonságú objektuma, a belügyi hírszerzõ szolgálat (SRI) képviselõi is többször tartottak már felkészítõt az itt dolgozóknak arról, hogy mi a teendõ, ha ismeretlen eredetû csomagot találnak a víztisztító területén, vagy ha engedély nélkül bejutó személyt észlelnek. A rendszerváltás idején uralkodó káoszban például a közeli laktanyából vezényeltek ide állandó fegyveres katonai õrséget – tudjuk meg Bálint Major Árontól. A vízmûnél ma már klórszivárgást érz??kelõ rendszer is mûködik, amely szivárgás esetén riaszt és – akárcsak a filmekben – automatikusan lezárja a bejárati ajtókat, mûködésbe helyezi a ventilátort, amely a semlegesítõ torony aktívszenes töltetén keringteti át a mérgezõ gázzal telt levegõt.

Filmes utánérzetünket csak fokozza, hogy a teljesen automatizált víztisztító rendszerrel ellátott, számos épületbõl álló komplexumban mindössze két alkalmazott dolgozik. Egyikük a szolgálatban lévõ fehér hajú és köpenyes laboráns, aki a kémiai és mikrobiológiai laboratóriumban készségesen mutatja a nagy regiszterbe bevezetett aktuális mérési adatokat: a nyers vízben mért értékeket, majd a kifolyó vízét is. Tisztább a vezetékes ivóvíz, mint egy átlagos kút vize, mondja a víz nitrát-tartalmának adatait mutatva. Bár nem értünk hozzá, a 0,01-0,03 között mozgó értékek számunkra is alacsonynak tûnnek.

A rendszer mindent lát

Az épület szomszédos helyiségében van a vezérlõterem, itt dolgozik a másik alkalmazott, õ az aki figyeli a rendszer mûködését egy a szûrõépületben látotthoz hasonló képernyõn. Itt a rendszer összes paraméterét ellenõrizni lehet, másodpercnyi pontossággal követhetjük vele a város érrendszerét képezõ vízhálózat keringését szívként ellátó ivóvízmû mûködését. Voltaképpen a képerny??rõl egy egérkattintással leolvasható az is, hogy éppen mikor zuhanyzunk, vagy legalábbis az, hogy a városlakók többsége mikor teszi ezt: reggel fél hat és nyolc óra között, illetve este nyolc és fél tizenegy között. A fogyasztási adatok nem tévednek.

 

Forrás: szekelyhon.ro/ Udvarhelyszek

Szerkesztette: Széchely István, 2014.03.21.