Vizlezaras

Tetemes tartozás miatt elzárták a vízvezetéket

Az Aquaserv regionális vízszolgáltató munkatársai szerda reggel négy marosvásárhelyi lakótársulásnál zárták el a vízvezetéket a felhalmozott tetemes tartozások miatt. További nyolc társulás egyelõre ezt megúszta, mert egyezményben vállalta, hogy lassanként törleszti az adósságot.

A 153-as (1918. december 1. út 86C, adóssága 40.820,93 lej), a 175-ös (Kudzsír utca 6. szám, adósság 48.880,31 lej), a 390-es (Mioriþa utca 57B, adósság 57.321,36 lej) és az 1109-es (Rovinari utca 26B, adósság 52.894,14 lej) lakótársulásoknál szerdán reggel elzárták a vízvezetéket, mivel összesen több mint 200 ezer lejes adósságot halmoztak fel. Az Aquaserv regionális vízszolgáltató korábban azt tervezte, hogy további nyolc lakótársulásnál is elzárja a csapot (az így összesített, több mint három hónapos tartozás majdnem 700 ezer lejre rúg), ezek vezetõi azonban egyezményt írtak alá, amelyben vállalták, hogy ha késve és szotyogtatva is, de lassanként megpróbálnak „egyenesbe jönni".

A Kudzsír utcába 11 óra elõtt 10 perccel érkeztek a szakemberek, akik közül az egyik leereszkedett az aknába és 3 perc alatt „elintézte" három tömbházban lakók vízszolgáltatását. Megtudtuk, az érintetteket két héttel ezelõtt kiértesítette az Aquaserv, így többen lavorokban, tálakban fogtak fel vizet.

Annak ellenére, hogy a lakosok tudták, mikor várható a „vizesek" érkezése, a helyszínen senki nem tiltakozott az intézkedés ellen. Találomra bekopogtunk az egyik lakrészbe, ahol Pál Dezsõ (a fenti képünkön) nyitott ajtót. „Több családnak kisgyereke van, nálunk is itt lakik az unokám. Van külön vízóránk, amely alapján fizetjük a fogyasztást. Nem értem, miért nem a vízórától vágják le a szolgáltatást, miért büntetnek mindenkit, miért nem csak azokat, akik nem fizetnek?"– tette fel az ilyenkor mindig elhangzó kérdést az idõs férfi, amelyre a válasz az ilyen esetekben – merthogy évente többször sor kerül hasonló intézkedésre – mindig az, hogy a vízszolgáltatónak a lakótársulásokkal van szerzõdése, nem az egyéni fogyasztókkal.

A Kudzsír utca 6. szám alatti tömbház bejáratánál kifüggesztették a jegyzéket, amelybõl kiderült, hogy a hátralék 7893,36 lej, az emiatt kiszabott büntetés 5010,54 lej, ??sszesen pedig 13.954,19 lejt kellene befizetniük ebben a hónapban. A családok többsége 50 és 500 lej közötti összeggel tartozik, de volt olyan, akinek 3881 lejt, 3718 lejt, 2588 lejt vagy 1281 lejt kell az Aquaservnek átutalnia.
Az Aquaserv a 2006. évi 51-es és 241-es számú törvények alapján zárta el az ivóvíz-csapokat.

 

Forrás: szekelyhon.ro/Marosszek

Szerkesztette: Gáspár Botond, 2013.10.09.