Szárazság

A folyóvizeken, kutakon érzõdik a szárazság hatása

Nem sokkal jobb a helyzet, mint a tavaly ilyenkor

A csapadékhiány következtében Hargita megyében mindenhol csökkent a patakok, folyók vízhozama, néhol egyes patakok ki is száradtak, a víztározókban viszont van elegendõ víz – állítják az illetékesek.

Körülbelül azon a szinten állunk, mint a tavaly ilyenkor – jellemezte a szárazság-helyzetet Miklós Géza, az Olt Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai szakaszmérnökségének igazgatója. Bár az idén nyár elején több csapadék hullott, mint a tavaly, az elmúlt évi szárazság következtében kiürült víztartalékokat nem sikerült teljes mértékben pótolnia az esõnek, az elmúlt idõszak csapadékhiánya következtében pedig újra lecsökkent a patakok, folyók vízhozama.
– A patakoknak nagyon leesett a hozamuk, sõt, például a Rákos pataka egyes szakaszokon már nem is folyik – mondja az igazgató.
Az Olt hozama is kisebb, mint az ilyenkor mért sokévi átlag: Csíkszentkirálynál például 3 köbméter a vízhozam másodpercentként, a sokévi átlagnak számító 5-6 köbméterhez képest. Ráadásul ez a hozam a folyó hosszán tovább csökken, Bükszádnál már csak 2,5 köbméter, Sepsiszentgyörgynél pedig 1,5 köbméter másodpercentként. Miklós Géza szerint ez azzal magyarázható, hogy az talajvíz szintje nagyon lecsökkent, és a folyóból szívja el a talaj a vizet.
Ami az ivóvizet illeti, gondokkal egyelõre nem kell számolni, kivételt csak a homoródmentiek képeznek. Õk ugyanis kutakból kapják az ivóvizet, ezek hozama pedig lecsökkent. A víztározókban nincs gond, Csíkszépvízen például – bár 1,5 millió köbméter víz hiányzik a tározóból – még ötmillió köbméter víz van a tóban, ami, ha nem is esne több csapadék addig, jövõ év derekáig elég lenne – állítja Miklós Géza.
– Zetelakán sincs gond a tározóban lévõ vízmennyiséggel, és a folyóvizekkel sincs még nagy baj – mondja Ádám Mózes, a Nagyküküllõ Vízrendészeti Igazgatóság vezetõje.
Állítása szerint néhány kis patak kiszáradt ugyan, de a nagyobbakban még folyik a víz, a Küküllõ hozama is 2,5 köbméter másodpercenként, ami kisebb, mint ennek az idõszaknak a sokéves átlaga (5 köbméter másodpercenként), de még messze van az eddig mért minimumtól, ami 1,5 köbméter volt másodpercenként.
– Az idén nem esett a hozam annyit, mint a tavaly nyáron – summázott Ádám Mózes.
Gyergyó környékén is nyári hozamokat mérnek a folyóvizeken, és bár a csapadékhiány ott is érzõdik, a hozamok többnyire megfelelnek az év ezen idõszakában elvárható értékeknek.
– Jobb a helyzet, mint tavaly volt, kiszáradt patakok nincsenek, érzõdik, hogy tavasszal-nyár elején csak volt valamennyi csapadék – mondta Abos Gábor, aki a vízügy gyergyói kirendeltségét vezeti.

Szárazság szorongatja a parcellákat is
Míg júniusban az átlagnál több csapadéknak örvendtek a gazdák, július hónapot már egyértelmûen a szárazság uralta – vallja Török Jenõ, a Hargita megyei Mezõgazdasági Igazgatóság vezetõje.
– A júniusban még azt hittük, a bõ csapadékkal még valamennyire mérséklõdik a talajban felhalmozott vízhiány. Július ezzel szemben nagyon száraz hónap volt, a sok évi átlagos 89 literes csapadékmennyiségnek ugyanis csak harmada hullott. A legkisebb mennyiséget Gyergyóalfaluban mérték: itt a múlt hónapban a négyzetméterenként csapadékmennyiség csak 10 liter volt, szemben Csík és Udvarhely-vidékével, ahol júliusban a talajt négyzetméterenként 28-36 liter csapadék érte – sorolta tegnap érdeklõdésünkre a gazdák szempontjából legfontosabb talaj-meteorológiai adatokat Török.
Az agrárszakember szerint a csapadék hiányt az utóbbi hetekben egyre jobban megsínylik a burgonya mellett a szálas takarmánynövények is, amit a talaj felsõbb rétegeit szárító szél és kánikulai meleg is tovább fokozott.
– A burgonya esetében például egy hónappal ezelõtt még nagyon jó termésben reménykedtünk, a burgonyavésznél azonban a szárazság mára nagyobb gondokat okoz, ez pedig a terméshozamokban is mutatkozni fog. Az elmaradt csapadék miatt baj lesz a sarjúval, de vízhiány jelei mára már a silókukorica levelein is szemmel láthatóan jelentkeznek – tette hozzá Török. (D. L.)

Forrás: Hargita Népe

Szerkesztette: Forró-Erõs Gyöngyi, 2013.08.07.