A patakba engedett szennyvíz bûze érzõdik

A városból érkezõ szennyvíz miatt bûzlik elsõsorban a Csíkszeredán átfolyó Somlyó-patak. A várost elhagyva ez a bûz érinti leginkább a város déli részén, Zsögödben lakókat.

Érezhetõen erõs, kellemetlen szagot áraszt már a Brassói út alatt, majd a vasútvonal alatti átfolyásánál a városban csatornákba, föld alá szorított Somlyó-patak, amely a városi derítõállomás közelében folyik el, végül az Oltba ömlik. Patakról van szó, amely szennyvízcsatornaként is mûködik, és akadálytalanul, tisztítás nélkül ömlik az Oltba a Harom utcában, a Kisvár-domb melletti híd közelében.

Mint a helyszínen meggyõzõdtünk róla, a bûzlõ víz színe a szürkésfehér és a sötétkék között váltakozik, a meder szélén és környékén szemét, iszap is van bõven. A Somlyó-patak egykori, a város központján áthaladó medrét az elmúlt években a Majláth Gusztáv Károly téren, majd a Penge néven ismert tömbház közelében zajló parkolóépítés során is feltártak, ugyanez történt a központi parkban, illetve a Hõsök utca elején, a Vákár Lajos Mûjégpálya közelében. A medret ki is takarították, és igyekeztek kiszûrni azokat az illegális bekötéseket, amelyeken át szennyvíz jut az egykori patakmederbe.

Ez azonban nem oldja meg a városból érkezõ szennyezés problémáját – tudtuk meg Sz??ke Domokos alpolgármestertõl, aki szerint a Petõfi Sándor és Kõrösi Csoma Sándor utcáktól kezdõdõen a park környéki épületekig, utána pedig a Hõsök és Gólya utcákban is számos olyan épület van, ahonnan szennyvíz jut a csatornaként használt patakba. Egy másik esõvízvezeték a Jégpálya utca felõl, egészen a Temesvári sugárúttól érkezik a Brassói úti szivattyúházig, ahol az átemelõ segítségével eljut a vasút alatt átfolyó patakba.

Mindkét irányb??l érkezik szennyvíz is a patakba, amelybe az Oltba ömlése elõtt még a Fürdõ és Tavasz utcai lakó- és gazdasági épületektõl is további szennyezés kerül. Szõke Domokos alpolgármester szerint nem egyszerû a helyzet megszüntetése, mert nagyon sok régi bekötés létezik, ahol szennyvíz jut ebbe a hálózatba, amely csak esõvíz-elvezetõ csatornaként kellene mûködjön. Ezeket a régi csatlakozásokat utcafelújítások során igyekeznek azonosítani és megszüntetni. „Még Somlyón is részleges átkötések vannak, a szennyvíz egy része onnan is a patakba kerül" – mondta az alpolgármester.

Forrás: szekelyhon.ro

Szerkesztette: Kovács Attila