Szépvízi vízmű

Az óvások ellenére kezdõdhetnek a felújítások

Kovács Attila 2013.04.29.

Óvások késleltetik a Hargita megye víz és szennyvíz közmûrendszereinek a bõvítését és felújítását célzó, európai uniós támogatást élvezõ projekt megvalósítását, de a kivitelezések a nyár folyamán több helyszínen elkezdõdhetnek. Csíkszeredában a zsögödi szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése, Szépvízen a vízm?? felújítása és a városba érkezõ szállítóvezeték cseréje kezdõdhet meg.

Jelentõs felújítás lesz a szépvízi vízmûnél

Majdnem egy évvel ezelõtt, 2012 májusában írták alá az uniós támogatású projekt finanszírozási szerzõdését, amelynek során több csíki településen, illetve Szentegyházán víz- és szennyvízvezeték-rendszereket építenek ki, vízmûveket, derítõállomásokat bõvítenek és újítanak fel. A 73 millió euró értékû projekt költségeinek 78 százalékát az Európai Unió, 1,8 százalékát az érintett önkormányzatok, 13 százalékát az állam, a fennmaradt részt pedig, 7,7 százalékot a Harvíz Rt. finanszírozza. Összesen 17 közbeszerzési eljárást kellett elindítani, ebbõl három szolgáltatásokra, hat eszközbeszerzésre, nyolc pedig kivitelezésre vonatkozik.
Az eszközbeszerzések között van a központi laboratórium modernizálása olyan eszközökkel, hogy akkreditálható legyen, a csatorna-karbantartáshoz beavatkozásra alkalmas jármûvek, mozgó laboratórium beszerzése, automatizált, a rendszer távfigyelésére, irányítására alkalmas berendezés telepítése. A kivitelezések között egyik legnagyobb munkálat a csíkszépvízi vízmû felújítása, a Csíkszeredáig vezetõ tizenhat kilométeres szállítóvezeték cseréje és a csíkszeredai vízmû tározómedencéinek javítása.


Óvások miatt késlekednek

Az említett beruházás kivitelezésére egy éve írták ki a közbeszerzési eljárást, három cég jelentkezett, több óvás, majd per is volt, amely az ítélõtábláig jutott, a folyamat nem zárult még le, nyertest nem hirdettek. Egy másik beruházás Csíkszereda, Csíkszentlélek Fitód és Csomortán víz- és csatornahálózatának bõvítését célozza, a megyeszékhelyen Zsögödben, a Fürdõ és Baromtér utcákban lesz csatornázás. Itt 11 cég jelentkezett, szintén voltak óvások, a közbeszerzési eljárás még nem fejezõdött be. Víz- és csatornahálózat épül Csicsóban, víz és szennyvízcsatorna-hálózatot bõvítenek Csíkszentdomokoson. Ugyanitt, illetve Szentegyházán bõvítik a vízmûveket és a szállítóvezetékeket, illetve Szenttamáson, Karcfalván, Dánfalván és Madarason a szennyvízcsatorna-hálózatokat bõvítik, Madarason és Szentegyházán a derítõállomást.
Egyik esetben sem fejezõdött még be a közbeszerzési eljárás, de Zólya László, a Harvíz Rt. térségi víz és csatornaszolgáltató vállalat vezérigazgatója szerint a nyár folyamán több helyszínen, így Csíkszeredában és Szépvízen is elkezdõdhet a munka, mert addig valószínûleg négy beruházás kivitelezésére is sikerül szerzõdést kötni. „Sok munka van itt, mindenkinek jut. A cégek is meg kellene értsék, hogy ha egymásnak keresztbe tesznek, mindenki veszíteni fog. Szûk az idõ, ez a legnagyobb kockázati tényezõ. 2015 június 30-ig be kellene fejezni a munkát a szerzõdés szerint, ezt a határidõt a minisztérium szerint decemberig hosszabbíthatják meg. Ha nem lesz kész idõben a munka, a pénz elvész" – figyelmeztetett Zólya.


Hozzájárulás hitelfelvétellel

A Harvíz Rt. esetében 5,6 millió eurós összeget jelent a projekthez való hozzájárulás, ezt hitelfelvétellel biztosítják. „Ez az arány minden szolgáltató esetében más és más volt, a cégek gazdasági erejétõl függõen. Romániában 5 és 10 százalék között mozog. Nekünk 7,7 százalékot sikerült kialkudnunk, ennyit bírt meg a cég a költséghatékonysági elemzések alapján. 2013-tól áfa nélkül számolva a víz ára köbméterenként 2,93 lejre, a csatornadíj 2,30 lejre emelkedett, 2014-tõl a víz 3,06 lejre a csatornadíj 2,54 lejre, 2015-tõl pedig a víz 3,30 lejre, a csatornadíj pedig 2,59 lejre fog emelkedni. Ha ezt az árpolitikát alkalmazzuk, a 7,7 százalékos hozzájárulásnak megfelelõ hitelt fel tudjuk venni, a törlesztés garanciája a viszonylag magas ár, mert minden köbméter víz árában benne van a fejlesztésre fordított alap, amelyet 2012 augusztusától a hitel visszafizetésére tartalékolunk. Az alap létrehozására a törvény is kötelez" – magyarázta a vezérigazgató. 2012-ben egy köbméter víz árából 72 bani, a csatornadíjból 50 bani került ebbe az alapba, 2013-ban pedig 76, illetve 66 bani ez az összeg.