A háztartások több mint 90 százalékát szolgálja ki a vezetékrendszer

Elindultak a munkagépek Csíkcsicsóban

Nekilátott a csatornarendszer kiépítésének a kivitelezõ Csíkcsicsóban. A munkálatok egyelõre a község külterületén zajlanak, az utcák felásása, a bekötések minden bizonnyal jövõre maradnak. A községben pályázati forrásokból 22 kilométernyi szennyvízcsatorna és 17 kilométer ivóvizet szállító vezeték épül ki.
Megtörtént az „elsõ kapavágás" Csíkcsicsóban, amire évek óta várnak a helyiek: a kivitelezõ cég munkatársai tegnap nekiláttak kiépíteni a község ivóvíz- és csatornahálózatát. A munkálat a regionális vízszolgáltató, a Harvíz Rt. mestertervének részeként zajlik, kiépül összesen 22 kilométer szennyvízcsatorna, ebbõl 14 kilométer szabadeséssel mûködõ vezeték és 8 kilométer nyomóvezeték, azaz a mélyebben fekvõ településrészekrõl majd szivattyúk – emelik át a szennyvizet a fõcsatornába.
-A csatornázást a leágazással együtt, egészen a telekhatárig kiépítjük, a rendszer 720 ingatlan számára biztosítja majd a szennyvíz elvezetését. Ez nagyjából a település ingatlanjainak 93 százalékát jelenti. Az ivóvízvezeték a csatornához hasonlóan a telekhatárokig épül ki, és összesen közel 17 kilométer szétosztó vezetéket jelent, eljuttatva a vizet 750 fogyasztóhoz, az ingatlanok 96 százalékába – számolt be Zólya László, a Harvíz Rt. igazgatója. A csíkcsicsói csapokon majd a csíkszépvízi tározóból származó víz folyik, a község szennyvizét pedig a csíkszeredai derítõállomas fogadja. A rendszer 12 millió lejbõl épül ki, a helyi önkormányzat a szükséges 1,8 százalékos önrészt már évek óta kigazdálkodta, a beruházás közel 77 százalékát EU-s alapokból fedezik, 16 százalékát pedig kormánypénzekbõl. A fennmaradó 5,2 százalékot a szolgáltató Harvíz Rt.-nek kell biztosítania.
-Ezt az összeget hitelbõl tudjuk hozzárendelni a munkálathoz, amelyet majd az emelt vízdíjból befolyó összegbõl fizetünk vissza. Tudni kell, hogy például az ivóvíz 2,9 lej plusz áfa köbméterárából 76 banit, a csatornadíj 2,3 lej plusz áfa köbméterárából pedig 66 banit a fejlesztésre felvett hitel törlesztésére fordítunk – ismertette Zólya.
-Nem véletlenül kezdte a kivitelezõ a külterületen a munkát, ugyanis ha az idõjárás rosszra fordul, kénytelen lesz leállni. Nem szerettük volna azonban télvíz idejére felásott utcákat a településen, ezért majd nyáron kerül sor az építkezésre belterületen, akkor is minden bizonnyal okoznak majd épp elég bosszúságot a feltúrt szakaszok a település lakosainak. Reméljük, türelemmel viselik, hiszen ez a fejlõdés ára – tájékoztaott Becze Attila polgármester.

 

Forrás: Hargita Népe

Szerkesztette: Hompoth Loránd, 2013.11.21.