Felcsíki víz és szennyvíz: aláírták a kivitelezési szerzõdést

A felcsíki térség 2015 végére ütheti majd az Európai Unió azon mércéjét, amely szerint a lakosság legkevesebb 90 százalékának hozzáférése kell hogy legyen a víz és szennyvíz közmûrendszerekhez – ezt szolgálja az a szerzõdés, amelyet tegnap írtak alá a HarVíz térségi szolgáltató és a bõvítést végzõ kivitelezõ cégek képviselõi. A Hargita megye víz és szennyvíz közmûrendszereinek bõvítése és felújítása elnevezésû, nagyrészt EU-s alapokból finanszírozott óriásprojekt 11,5 millió lejes kivitelezési szerzõdésében foglaltaknak a Hidrotran Kft. és az Impex Aurora Kft. által alkotott konzorciumnak 18 hónapon belül eleget kell tennie.


A 70 millió eurós összköltséget meghaladó, 77 százalékban az EU kohéziós alapjából finanszírozott óriásberuházás újabb mérföldk??véhez érkezett tegnap: a nyolc közül aláírták az ötödik kivitelezési szerzõdést, amely Csíkszenttamás, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és Csíkmadaras ivóvíz-, valamint szennyvízrendszerének a bõvítését szolgálja.
– Beteljesítettnek látszik az a lehetõség, amely megoldja a felcsíki „vizes" közmûrendszerek helyzetét. A kivitelezõ cégekkel ráadásul más szerzõdések keretében már együttmûködünk, így tisztában vannak azzal, hogy milyen papírok szükségesek a munkához. Szeretnénk minél hamarabb kiadni a kezdési parancsot, és „megtámadni" a munkát 5-6 helyszínen is – fogalmazott Zólya László András, a térségi víz- és csatornaszolgáltató vezérigazgatója. – A polgármesteri hivatalokat kérjük, hogy ezentúl is prioritásként kezeljék a projektet, és kérjük, hivatalos átiratban tájékoztassák a kivitelezõket, hogy utcák szempontjából milyen sorrendben haladjon a munka, összehangolva más, helyi projektekkel – tette hozzá a vezérigazgató, fõként aszfaltozási munkálatokra utalva.
Az ÁFA nélkül 11,5 millió lejes szerzõdés értelmében az említett négy községben bõvítik a vezetékrendszert, új bekötéseket biztosítanak és átemelõ állomásokat létesítenek. Az ivóvízhálózat Csíkszenttamáson 6,8 kilométerrel lesz hosszabb és 285 új bekötést eszközölnek, Dánfalván közel 8 kilométerrel és 321 bekötéssel bõvül a rendszer, Madarason a 3,6 km új vezeték 162 bekötést feltételez, Karcfalván pedig közel 8,3 km-rel nõ a vezetékrendszer hossza és 353 bekötéssel lesz több.
A szennyvízhálózat terén is Karcfalván lesz a legtöbb munka: itt 6,9 kilométer vezetékrendszeren felül 2,1 km nyomóvezetéket fektetnek le, 14 átemelõ állomást építenek, és 303 bekötést biztosítanak. Szenttamáson 3,3 km vezetékkel és 91 méter nyomóvezetékkel bõvül a csatornarendszer, 1 átemelõ állomás létesül és 136 bekötés. Dánfalván 4 km vezetéket és 524 m nyomóvezetéket fektetnek le, 137 bekötést biztosítanak, és 7 átemelõ állomást építenek. Madarason 3,2 km-rel növekszik a csatornahálózat, 321 m nyomóvezeték lesz, 138 bekötés, és 4 átemelõ állomás.
A munkálatok elvégzése után a felcsíki falvak valamennyi háztartása hozzáfér majd az ivóvízhez, szennyvíz terén pedig mindössze Madarason marad némi hiány, itt a lakosságnak 3 százaléka nem tud majd csatlakozni a rendszerre.
– A kivitelezés után újabb „harc" következik: meg kell gyõznünk a lakosságot, hogy csatlakozzon rá a két hálózatra – jegyezte meg Zólya László András, hozzátéve: abban bíznak, hogy a csatornarendszerre nagy igény lesz, és ezzel párhuzamosan az ivóvízre is rácsatlakoznak a lakók. Moldován Reinitz József, a Projekt Megvalósítási Iroda vezetõje szerint több ezer ember kellene még a szolgáltató rendszerbe ahhoz, hogy ne mûködjön veszteségesen:
– Felcsík viszonylag szerencsés helyzetben van, mert olyan mikrorégió jön létre közmûvek szempontjából, amely együttes erõvel könnyebben mûködtethetõ lesz. Sajnos megyei szinten nem ez a jellemzõ, mert szigetszerûen jöttek létre falvanként, községenként a hálózatok, és ezeket a kicsi rendszereket nem lehet veszteség nélkül mûködtetni – mondta Moldován Reinitz József.
A projektfelelõs további jó hírekkel is szolgált: Bukarestben is rájöttek arra, hogy nyomatékosan meg kell magyarázniuk az önkormányzatoknak, hogy egyáltalán ne számítsanak finanszírozásra a vízrendszereket érintõ beruházások esetében. Ha ezt a felismerést jogszabályként is hitelesítik, akkor az elkezdett, de mai napig be nem fejezett munkálatok terén fontos elõrelépés történhet.
A felcsíki munkálatoknál ugyancsak elõny, hogy a kivitelezõ cégek alkalmazottainak jelentõs része felcsíki munkavállaló, így az emberek mondhatni saját életszínvonaluk növeléséért dolgoznak majd.


Átfúrásokat végeznek Madarason

DSCF83391

 Csíkmadaras egyike azon településeknek, amelyek érintettek a 7-es rendelettel elkezdett, befejezetlen munkálatokban. Helyzetük azonban szerencsés, rendelkezésükre áll az az összeg, amelybõl lezárhatják a munkát.
– Az utolsó zörrenéseit végezzük a 7-esbõl elkezdett munkának. Két ponton átfúrjuk az európai utat, és a kivitelezõvel való jó együttmûködésnek köszönhetõen egyúttal megoldjuk azt is, hogy helyet biztosítsunk a majdan felszín alá kerülõ villamosvezetéknek is. Így késõbb nem kell még egyszer átfúrnunk az úttest alatt – közölte Bíró László, Csíkmadaras polgármestere. – A két átfúráson kívül még beletartozik az említett projektbe 400 méternyi gerincvezeték lefektetése Dánfalva irányába. Õsszel lezárjuk ezt a munkát, és a HarVíz úgy kezdheti a bõvítési munkálatait, hogy befejezetlen közmûves munkák már nem okozhatnak gondot Madarason.

 

Forrás: Hargita Népe

Szerkesztette: Kovács Hont Imre, Csíkszereda, 2013.09.11