Harvíz Rt.

Késik a víz- és csatornarendszerek építése

Három kivitelezési szerzõdést már megkötöttek, de még nem kezdõdött el a munka a Harvíz Rt. uniós támogatást élvezõ beruházásai esetében, amelyek során víz- és csatornarendszereket bõvítenek és építenek. Az okok sokrétûek.

Egy hónapot késtek már a kivitelezõk – ezt mondta Zólya László, a Harvíz Rt. térségi víz- és csatornaszolgáltató vállalat vezérigazgatója szerdán, amikor a nyolc közül a harmadik beruházás kivitelezéséhez szükséges szerzõdést is aláírták. A megállapítás két másik munkálatra vonatkozik, amelyekre már májusban, illetve júniusban szerzõdést írtak alá. Ezeknél nemcsak az építõtelep megszervezésére és az építkezési engedélyek kiadására kellett várni – utóbbi több hete megvan már.

A vezérigazgató szerint a szentegyházi vezetékhálózat bõvítését, illetve a csíkszeredai, fitódi, csikszentléleki, csomortáni víz- és szennyvízrendszer bõvítését és épitését végzõ cégek nem voltak megfelelõen felkészülve az európai uniós bürokratikus rendszer elvárásaira, és több dokumentum, irat elõállítása nehézségeket okozott nekik. Ugyanakkor arra sem voltak felkészülve, hogy a településeken a kivitelezés idejére területfoglalási díjat is kell fizetniük a helyi önkormányzatoknak, amelyekkel kapcsolatban csak részleges megegyezések születtek – közölte Zólya, megjegyezve, a Harvíz Rt. feladata a pénz elõteremtése, a kivitelezõé pedig a vállalt minõségi paraméterek és határidõk betartása, mert hosszabbításra nem lesz lehetõség.

Erõs kontrollrendszer mûködik az uniós finanszírozású pályázatok tekintetében, így pénzügyi szankciók, korrekciók sújthatják a pályázót, ha nincs minden rendben a kivitelezés elkezdése elõtt és alatt – hívta fel a figyelmet Kassay János, a Harvíz Rt. igazgatótanácsának elnöke. Csíkszeredában a polgármesteri hivatal a nyolc éve érvényben levõ önkormányzati határozat alapján útfeltörési díjat kér a kivitelezõtõl – tudtuk meg Szõke Domokos alpolgármestertõl. Ennek megállapításához viszont a munkálatok és a helyreállítás ütemtervének bemutatására van szükség, utcákra lebontva, hogy lehessen idõben értesíteni a lakókat. „Szeretnénk átlátni a dolgokat, ismerni az alvállalkozókat, hogy ki dolgozik, ki miért felel, és a kivitelezést lakossági fórumon Zsögödben bemutatni" – magyarázta az alpolgármester.

Még jobb ivóvíz lesz több felcsíki településen

A harmadik, szerdán aláírt szerzõdés a csíkszentdomokosi és szentegyházi vízmûvek felújítására, bõvítésére vonatkozik, valamint szállítóvezetékek építésére. Moldován Reinitz József projektvezetõ szerint ez a legkomplexebb beruházás az uniós projekt keretében. A Csíkszentdomokost érintõ beruházás nyomán a Feneketlen-tóból a meglévõ, másodpercenkénti 17 literes vízhozam helyett 37 litert tudnak majd nyerni, ami nemcsak Szentdomokos, hanem több felcsíki község, Madaras, Dánfalva, Jenõfalva és Karcfalva számára is elérhetõvé teszi ezt a vizet.

Zólya szerint ez a karsztvíz még jobb minõségû, mint a jelenleg használt vezetékes ivóvíz, amely szintén megfelel a minõségi követelményeknek. A vizet egy 7 kilométeres, kiépülõ szállítóvezeték juttatja el a községeket ellátó hálózatokhoz. A szentegyházi és szentdomokosi munkálatok értéke áfa nélkül 22 millió 767 ezer lej, a kivitelezõ pedig az ING Service, Termolang és Hidrotran cégek alkotta konzorcium. A kivitelezés határidideje 21 hónap.

 

Forrás: Csíki hírlap

Szerkesztette: Kovács Attila, 2013.08.14.