Pontosabb ütemterveket kérnek

A minisztérium és a Harvíz közötti köztes szerv a büntetõ kamatok elkerülése érdekében letisztultabb ütemterveket kért a víz és szennyvízrendszerek bõvítésén és felújításán dolgozó Projekt Megvalósítási irodától. Csíkcsicsóban jelenleg is zajlik a kivitelezés, Csíkszeredában a városvezetéssel „alkudozik" a kivitelezõ, Szentegyházán már tesztelik az elvégzett munkát, és ugyanitt a felújított megyei út problémája oldódhat meg- nem kevés munkával.

A nagyrészt EU-s pénzekbõl finanszírozott, közel 70 millió euró összértékû projekt tegnap tartott, rendszeres havi helyzetfelmérõ gyûlésén részt vett a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztérium, valamint a Harvíz között közvetítõ nagyszebeni köztes szerv vezetõsége is. Arra hívták fel a figyelmet, hogy büntetõkamatot kötelesek fizetni, amennyiben az elszámolásra lehívott összegeket nem továbbíthatják a kivitelezõk felé. Ennek különbözõ okai lehetnek, például az elõzetes ütemtervvel ellentétben mégsem történik elszámolható mennyiségû kivitelezett munka. Vonatkozó decemberi „jelenségként" említhetõ, hogy a szennyvízátemelõ állomásokat beszállító cég is késik a kézbesítéssel. Ezekre a munkákra az ütemtervek alapján a szebeniek már pénzt kaptak Bukarestbõl, de ha nem tudnak vele elszámolni, szankcióra számíthatnak. A szebeniek negyedévenkénti kimutatást kérnek a Harvíztõl, a Harvíz pedig – ennek betarthatósága jegyében – precízebb ütemterveket kér a kivitelezõktõl.
A gyûlésen elhangzottak szerint Csíkszeredában a kivitelezõ ACI Cluj és a városháza továbbra is az utak feltöréséért járó, tanácsi határozatban meghatározott adó felett alkudozik. A kivitelezõ sokallja az adót, de amint sikerül zöldágra vergõdniük, elvileg készen áll a munka megkezdésére. Ennek várható idõpontja március közepe.
Szentegyházán az EU-s összegekbõl nemrég felújított 132-es megyei út aszfaltburkolatának az áttörése jelent gondot – amelyre a megyei tanács nem adott engedélyt –, de úgy tûnik, hogy kezdi megmutatni magát a megoldás: vaskos dokumentációnak kell garantálnia, hogy a Harvíz munkálatai után a kivitelezõ megjavítja az utat, eltünteti a nyomait. Ez természetesen további költségeket vonz.
December folyamán egyébként Csíkszentlélek községben közel 800 méter új csatornavezetéket fektettek le, Csíkcsicsóban bõ 1 kilométer ivóvízvezeték és mintegy 550 méter nyomóvezeték került a felszín alá, Karcfalván pedig 140 méterrel bõvült a vízvezeték-rendszer és 12 métert haladtak a csatornavezetékkel. Ugyanitt közel 100 méternyi nyomóvezetéket is lefektettek. Szentegyházán 90 méterrel bõvítették az ivóvízhálózatot, és 122 méter nyomóvezeték került a földbe decemberben.

 

Forrás: Hargita Népe

Szerkesztette: Kovács Hont Imre, 2014.01.23.