Az épülő szennyvíztisztító Csíkmadarason. Befejeznék

Segítség a felcsíki községeknek

Pénzzel segíti a Hargita megyei önkormányzat a Csíkmadaras határában épülõ derítõállomás befejezését – hangzott el hétfõn a döntéshozó testület Csíkmadarason tartott kihelyezett ülésén. Borboly Csaba elnök szerint azért tartották a tanácsülést a felcsíki községben, hogy a térség problémáiról közelebbrõl is tájékozódjanak, és a Felcsík Közösségi Fejlesztési Társulás által Madaras határában építtetett derítõállomás befejezését támogassák.

A társulást öt község, Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Karcfalva, Dánfalva és Madaras hozta létre azzal a céllal, hogy a szennyvíztisztító telepet megépítsék. A 2011-ben elkezdett, több mint ötmillió lej értékû, 82 százalékban elkészült beruházás azért állt le, mert 928 ezer lejjel tartoznak a kivitelezõnek, és még egy ekkora összegre van szükség a befejezéshez. Mint elhangzott, az elkövetkezõ hetekben a megyei önkormányzat tartalékalapjából szeretnék biztosítani a szükséges összegeket, errõl rendkívüli tanácsülésen döntenek majd.

Megszavazták a csicsói Olt-híd építésének dokumentációjáról szóló határozattervezetet is. A híd megrongálódott, balesetveszélyes, ezért hosszú ideje problémát jelent ott a közlekedés. Az új híd tervét a megyei tanács elkészíttette, a munkálatok becsült értéke 1,598 millió lej. A döntés nyomán kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre.

A megyei önkormányzat sajtószolgálatának tájékoztatása szerint elfogadták Hargita megyének a 2014–2018 közti idõszakra szóló szociális stratégiáját is, amelynek várt eredményei többek között a kiskorúak problémáinak hatékonyabb kezelése és az emberi erõforrások jobb felhasználása, a nappali központok számának növelése, a gyermekelhagyások számának csökkentése az egészségügyi intézményekben, a szociális ellátások színvonalának növelése, a gyermekvédelmi rendszerbõl kikerülõ fiatalok, fogyatékkal élõk szakmai-társadalmi elõrelépésének segítése.

 

Forrás: szekelyhon.ro - AKUTÁLIS/CSIKSZÉK

Szerkesztette: Székelyhon, 2014.03.24.