Óriásberuházás: bővülnek és megújulnak a víz- és csatornahálózatok

Négy év múlva be kell fejezni azt a víz- és csatornahálózatok bővítését, felújítását célzó, több Hargita megyei térséget érintő nagyberuházást, amely még el sem kezdődött. Most az előkészületeknél tartanak, a finanszírozási szerződést ezután írják alá.

Keddi ülésén fogadja el a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt. újabb Hargita megyei nagyberuházásához szükséges – ismertette hétfői sajtótájékoztatóján Ráduly Róbert Kálmán, aki ezúttal nem csíkszeredai polgármesterként, hanem az egyesület elnökeként számolt be a helyzetről.

136 millió euróról van szó

Ráduly azt mondta, az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív Programja (POIM) által támogatott beruházások – a Hargita megyei is ezek közé tartozik – nem állnak jól Romániában, a folyamat felgyorsítását az új fejlesztési miniszter is sürgette. Szerinte ez a késlekedés azzal is magyarázható, hogy a pénzért nem kell versenyezni, mert rendelkezésre áll.

Az összesítés szerint a Hargita megyei tervezett munkálatok becsült értéke jelenleg áfa nélkül 136 millió euró, ennek jelentős része, több mint 60 millió Székelyudvarhely és vonzáskörzete számára lesz felhasználva, a város víz- és szennyvízhálózatának felújítására 15,6 millió eurót fordítanak – sorolta az adatokat.

Székelyudvarhely lemaradt Székelyudvarhelyről szólva megemlítette, hogy a város víz- és csatornahálózat tekintetében legalább 15 évvel van lemaradva Csíkszereda mögött, ezen próbálnak most segíteni. Nagyon fontosnak nevezte annak a szállítóvezetéknek a megépítését, amely

a zeteváraljai víztározóból juttatja majd el a jó minőségű ivóvizet nemcsak Székelyudvarhelyre, Zetelakára és Fenyédre, de innen kell megoldani Oroszhegy, Máréfalva, Bögöz és Felsőboldogfalva vízellátását is.

A projekt jelentős kedvezményezettjei közé tartoznak az alcsíki községek, Csíkszentgyörgy 9,5, Csíkszentsimon 5,4, Kászon 3,6 Csíkszentmárton 3, és Csíkszentlélek 3 millió euró értékű beruházásra számíthat a meglévő víz- és szennyvízhálózatok bővítése, felújítása és újak építése során.

A munkálatok listája csak a szaktárca jóváhagyása után tekinthető véglegesnek, ez a következő időszakban történik meg, akárcsak a finanszírozási szerződés aláírása. Az egyesület elnöke azt mondta,

2023 végéig az összes munkálatot be kell fejezni, és úgy vélte, ez nem lesz könnyű feladat.

A hálózatépítések, bővítések és felújítások a szükséges vízkezelő állomások, szivattyúházak, víztartályok létrehozásával, felszerelésével, illetve felújítását is jelentik. Ráduly arra is kitért, a projekt során arra is törekednek, hogy

minél kevesebb, állandó szolgálatot, felügyeletet igénylő vízház és vízkezelő állomás létesüljön, mert ez befolyásolja az előállítási, szolgáltatási árakat.

Előre fizettek

A projekthez csak azok a települések csatlakozhattak, amelyek lakói előre kifizették a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület által meghatározott 200 lejes vízhálózati, és/vagy a 300 lejes csatornahálózati csatlakozási díjat – ez jelenti azt a garanciát, hogy a beruházásoknak tényleges eredménye lesz. Az elmúlt időszakban a befizetésekből 1,26 millió lej gyűlt össze, az igénylők száma pedig az Európai Unió által elvárt 85 százalékos rácsatlakozási arányt jelentik majd az új, illetve bővített hálózatok esetében.

Forrás: szekelyhon.ro

Közlemény

A Tisztelt Fogyasztók tudomására hozzuk, hogy a mai napon Csíkdánfalva területén az Olt folyón átívelő híd építési munkálatai közben megsérült a községet ellátó fővezeték. Munkatársaink a hidat építő cég, valamint a Csíkdánfalvi Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival közösen dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a falu számára az ivóvízszolgáltatást minél hamarabb biztosítani tudják. A törés végett a meghibásodás kijavításáig Csíkdánfalva területén nem lesz vízszolgáltatás. Reményeink szerint még ma, az esti órákban vissza tudjuk indítani a szolgáltatást.

A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága átmenetileg megemelkedhet.

Határidőt adtak a szennyvízhálózatokra történő csatlakozásra

A környezetőrség szankciókat helyezett kilátásba, amiért kevesen csatlakoztak a már kiépült víz- és szennyvízhálózatokra. A helyzet rendezésére három hónap haladékot adtak, utána bírságot rónak ki azokra, akik nem teljesítették törvény által előírt kötelezettségüket.

Különböző pályázati támogatásokkal főként vidéki településeken épültek az utóbbi években víz- és szennyvízhálózatok, amelyek vezetékeit közterületeken, az utcákban helyezték el, alig néhány méterre a házaktól. A lakosok egy része viszont nem csatlakozott a rendszerekre, jóllehet erre törvény kötelezi őket. Főként a csatornahálózatok kihasználtsága alacsony, ezzel szemben a talaj- és folyóvizek, illetve a környezet szennyezése fokozódik a vizet földbe szivárogtató emésztőgödrök használatával vagy a szennyvíz árokba, patakba engedésével.

A 2006. évi 241-es számú törvény előírásai szerint amennyiben ennek feltételei biztosítottak, mindenki köteles a szennyvízhálózatra csatlakozni, függetlenül attól, hogy vízhálózatból vagy saját forrásból származó vizet használ. A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium márciusban az összes önkormányzatot tájékoztatta az Európai Bizottság szennyvízhálózatokra vonatkozó irányelvéről, és arra kérte őket, hogy összesítsék, hány lakás nincs rácsatlakoztatva a csatornahálózatra. Azóta már ellenőrzések történnek.

 

Felszólítást kapnak

Mint Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség főfelügyelője kérdésünkre elmondta, áprilistól országos szintű ellenőrzés kezdődött a köztisztaság, környezetszennyezés témakörében, melynek során minden 2000-nél több lakossal rendelkező településen az ivóvíz- és szennyvízhálózatok helyzetét is felmérik, és azt is, hogy mennyien csatlakoztak ezekhez. ,,Ahol létezik ilyen hálózat és nem csatlakoztak rá a lakók, a polgármesteri hivatalok kell felszólítsák erre őket” – ismertette, hozzátéve, hogy ez megelőző intézkedés a törvény által előírt szankciók alkalmazása előtt. A mulasztóknak három hónap haladékot adtak, ezt és a bekötésekre vonatkozó felszólítást a polgármesteri hivataloknak kell közölniük az érintettekkel, tudomásunk szerint ezt már több községben meg is tették.

Mint megtudtuk, az ellenőrzés még most is tart, de a határidők lejárta után ugyanabban a sorrendben visszatérnek minden településre, és akkor már bírságolás következhet. A korábban említett jogszabály 2000-től 4000 lejig terjedő bírság kiszabását írja elő azokban az esetekben, ha a lakók nem csatlakoznak a meglévő szennyvízvezetékhez. A bírságot minden esetben az érintett magán- vagy jogi személyekre róják ki – közölte az illetékes. Hasonló módon járnak el Maros megyében is a több területet érintő ellenőrző akció során. A Maros Megyei Környezetőrségtől kérdésünkre azt közölték, a határidők lejárta után lehet szó a bírságolásról, ugyanakkor a helyi önkormányzatok feladata elkészíteni azt a nyilvántartást, amely tartalmazza a meglévő szennyvízhálózatokhoz nem csatlakozott személyek adatait. A mulasztók számára a bírságot nemcsak a hatóság, hanem az illetékes polgármesteri hivatal is kiróhatja – pontosítottak.

 

Forrás: szekelyhon.ro

Bizonytalan a rádiójeles vízórák bevezetése, igény sincs rájuk

A rádiójeleket adó, távolról is leolvasható vízórák használata nemcsak a fogyasztás követését teszi lehetővé, de a tömbházakban elhasznált vízmennyiség pontos elosztását is. A törvény az ilyen vízórák használata esetén a tömbházlakóknak is megengedi, hogy a vízszolgáltatóval egyéni szerződést kössenek. Noha Marosvásárhelyen már használják ezeket, Hargita megyében alig van esély a bevezetésükre, és az igény is hiányzik.

 

A rádiófrekvenciás jeleket kibocsátó vízórák elterjedése az elhasznált vízmennyiség és annak elosztása nyomán időnként kialakuló vitás helyzetek megelőzése mellett egyszerűsíti a leolvasást és ennek nyilvántartását, ugyanakkor pontos számlázást tesz lehetővé a szakemberek szerint. Több műszaki megoldás lehetséges az ilyen fogyasztásmérők távleolvasására, ami nem igényli a lakó otthon tartózkodását, a fogyasztási adatok a megfelelő informatikai eszközök segítségével az utcáról begyűjthetők.

 

A jeladók szivárgásriasztási funkcióval is rendelkeznek, ami segít észlelni az esetleges meghibásodást. Nem mellékes, hogy egy időben történhet meg az összes vízmérő leolvasása a tömbházban, és elkerülhető a lakók által alábecsült adatok leadása, így költségkímélő megoldásnak is nevezhető. Nálunk még kevésbé ismert újításról van szó, de korábban a Gyergyószentmiklósi Hőenergia Közszolgáltatás igazgatója azt javasolta, hogy az egész városban egyforma típusú, korszerű, rádiófrekvenciás mérőóra legyen beszerelve a lakásokba.

 

Új lehetőségek

A rádiójeles vízórák használóinak a hatályos jogszabályok is új lehetőségeket biztosítanak. A 2015-ben megjelent 224-es számú törvény előírásai szerint rádiófrekvenciás mérők felszerelése esetén a lakóknak azokban a tömbházakban is lehetőségük van egyéni szerződéseket kötni a vízszolgáltatókkal, ahol függőleges elosztású belső vezetékrendszer van. Ennek feltétele, hogy a tömbházban a tulajdonosok költségére minden fogyasztási helyen távleolvasást lehetővé tevő vízórákat kell felszerelni – minden lakásba a szolgáltató által jóváhagyott típusú mérő kerülhet. A vízórák mérésügyi ellenőrzésének bizonylatait ugyanakkor át kell adni a szolgáltatónak. Ez a vízszintes elosztású rendszerek kiépítésénél költséghatékonyabb megoldás arra, hogy a tömbházban lakó fogyasztók a lakástulajdonosi egyesület keretéből kilépve egyéni szerződést tudjanak kötni a vízszolgáltatóval. A módszer például Craiován is működik, az egyik ilyen tömbházban lakók arról számoltak be a helyi lapnak, hogy elégedettek ezzel, a rendszer nemcsak a pontos elosztást biztosítja, hanem a vízveszteségeket is jelzi, akárcsak a csalási kísérleteket. Egy távleolvasást lehetővé tevő belső vízóra, illetve az ehhez szükséges modul legolcsóbban 200 lej körüli összegért is beszerezhető.

 

Nagy költség, sok feladat

A Hargita megyei regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-től is érdeklődtünk a rádiójeles vízmérők felszerelésének lehetőségeiről a bekötési pontoknál. Mint válaszában a cég rámutatott, a rádiófrekvenciás távleolvasási rendszerek felszerelése, illetve üzemeltetése jelentős költségekkel jár. Ennek megfelelően egy bekötési fogyasztásmérő ára a hozzá való impulzusgeneráló egységgel együtt 70–120 euró között van, a gyártók és a rendszer típusától függően, ehhez jön még az üzemelést biztosító szoftver és a leolvasólekövető egység, ezek ára több ezer euró. Ugyanakkor a jeladó egység áramellátását biztosító elem a felhasználás gyakoriságától függően 3–5 év után cserére szorul, ez újabb költséget jelent, de van olyan óra is, amit az elem lemerülése után cserélni kell. Nem elhanyagolható az sem, hogy a fogyasztásmérők periodikus metrológiai bevizsgálását is erre szakosodott cégnek kell elvégeznie – ismertették. 

„A Harvíz Rt. több távleolvasási rendszert is elemzett, tárgyalásban vagyunk erre szakosodott cégekkel tesztprogramok beindítására, hogy élőben is láthassuk ezek működését a magánházaknál. Egy ilyen rendszer beszerelése, üzemeltetése a szükséges anyagi források előteremtésének függvénye. Itt kell megemlítenünk, hogy a székelység fegyelmezett fogyasztó, szolgáltatási területünkön a nagy többség nem pazarolja fölöslegesen a vizet, és a számláit is időben fizeti. Ha figyelembe vesszük, hogy egy átlagos falusi háztartásban az éves fogyasztás 60–70 köbméter, könnyen kiszámolható, hogy mire egy távolvasási rendszer felszerelési és üzemeltetési költségei megtérülnek, addigra az egész rendszert újra kell telepíteni” – részletezte a szolgáltatótól kapott válaszlevél. Azt is közölték, hogy a tömbházakon belül a megfelelő fogyasztásmérők és a távleolvasási rendszerek felszerelése a fogyasztók költségére történik, és tudomásuk szerint a tömbházak lakói egyelőre ezt nem igénylik. A Harvíz szerint a rádiófrekvenciás vízmérők használatával sem mutatható ki, ha egy tömbház belső rendszerén vízlopás, illetéktelen beavatkozás történik. Sokkal fontosabbnak tartanák a tömbházak vízszintes elosztású rendszerének kiépítését, az egyéni vízórák a tömbház közös használatú helyiségeinek egyikébe kerülnének, lehetővé téve az adósságokat felhalmozó fogyasztók lekapcsolását. Ugyanakkor egy ilyen rendszer kiépítésével a régi, sok gondot okozó elöregedett belső elosztórendszerek is kicserélődnének – összegzett válaszában a szolgáltató.

 

Felmérnék az igényeket

Attól is függ az új típusú vízórák felszerelése a tömbházakban, hogy hányra van szükség ezekből egy lakásban – vélekedett kérdésünkre László András, az egyik csíkszeredai lakástulajdonosi egyesület ügyintézője. Szerinte, mivel a melegvíz-vezetékeket már nem használják, csak a hideg vizet mérő órákat kellene rádiójelesekre cserélni, ha ilyen igény felmerül, ez általában lakásonként egy, két, illetve három mérőt jelent. Ugyanakkor sokat segítene a változásban, ha a költségekre támogatást lehetne biztosítani, ha legalább felét kifizetnék, többen igényelnék – említette. Megjegyezte, a vízszolgáltatónak is távleolvasásra alkalmas mérőt kellene szerelnie a tömbházhoz csatlakozó vezetékre, és az esetleges vízveszteséget követni kell. Emlékeztetett, hogy az egyik lépcsőház lakói korábban több száz köbméternyi vizet fizettek ki, mert a szolgáltató vízórája és a lépcsőház között kiszakadt a vezeték, és sok víz elfolyt. Ferencz István, az egyik székelyudvarhelyi lakástulajdonosi egyesület elnöke a tömbházak bekötési pontjainál a főmérők lecserélését tartaná fontosnak új, rádiófrekvenciás típusúakra. Ezt azért is támogatná, mert több helyen a fő vízórákat rejtő aknákban sok a víz, és a mérőkhöz nehéz hozzáférni. A lakókat nehéz kötelezni erre, attól is függhet az új típusú fogyasztásmérők felszerelése, hogy ezek milyen drágák – húzta alá, hozzátéve, hogy a lakásokban kevés a fogyasztás, egy órán egy hónap alatt 5-től legtöbb 10 köbméterig terjedő vízmennyiség megy át. Ilyen változtatásokat csak a várható költségek pontos ismeretében lehet javasolni a lakóközösségeknek, és felmérést kell végezni, hogy van-e ezekre igény, arra is gondolva, hogy vannak kisnyugdíjasok is – tette hozzá.

 

Már használják

Marosvásárhelyen a víz- és csatornaszolgáltató Aquaserv Rt. európai uniós támogatásnak köszönhetően már rádiójeles vízórákat szerelt a családi házakhoz, cégekhez, illetve tömbházakhoz csatlakozó mérőpontoknál. Mint Nicu Tomulețiu szóvivő említette, ezek sokkal előnyösebbek a korábbiaknál a távleolvasás lehetősége miatt, ugyanakkor pontosabbak. A városban van mód arra, hogy a tömbházlakók is egyéni szerződéseket egyéni mérés biztosításával kössenek a szolgáltatóval, ennek feltételeit már korábban rögzítették – a fogyasztásmérőket a magánterület határán kell elhelyezni. A szolgáltató a polgármesteri hivatallal, illetve a lakástulajdonosi egyesületekkel partnerségben lehetőséget biztosít a vízszintes elosztású belső vezetékrendszerek kiépítésére a tömbházakban, lehetővé téve ezáltal az egyéni szerződések megkötését és a külön mérést. A polgármesteri hivatal a rendszer kiépítését, a szolgáltató a lakások vízbekötéseinek elkészítését és a nagy pontossággal mérő vízórák felszerelését, a lakástulajdonosok pedig a lakásokban szükséges belső szerelések költségeit vállalják fel a szerződés szerint, amelynek feltétele az összes lakástulajdonos beleegyezése.

 

Forrás: szekelyhon.ro

Publish modules to the "offcanvas" position.