Csíkkozmási víztároló

Csíkkozmással bõvült a Harvíz Rt. szolgáltatási területe

Csíkkozmás alapító tagja a 2008-ban megalakult „Hargita Víz" Közösségfejlesztési Társulásnak. A társulás célja az volt, hogy az Önkormányzatok létrehozzanak egy olyan Térségi Szolgáltatót, amely megfelelõ felszereltséggel, szakértelemmel átvállalhatta a minõségi víz és csatornaszolgáltatás jogát és felelõsségét a térségben, továbbá az uniós normák által elõírt, Románia által a csatlakozáskor felvállalt paraméterek teljesítéséért a kohéziós alapokból pénzeket tud lehívni a rendszerek bõvítésére és modernizálására.
2013. szeptember 1-tõl a csíkkozmási Önkormányzat átadta a település vízszolgáltatási feladatát a Harvíz Rt.-nek. A rendszer többszörös átvilágítása során felmerült problémák és hiányosságok (a nyersvíztározó tó kitakarítása, a szûrõrendszer kimosatása, a víztároló szerelvényeinek feljavítása, hálózati ürítõ-mosató csapok felszerelése, a klórozó berendezés megjavítása/cseréje, mérõmûszerek felszerelése, ellenõrzése stb.) megoldása folyamatban van.
A hét folyamán megkezdõdik a nyersvíztározó kikotrása és iszaptalanítása. A hálózat végpontjaira ürítõ csapokat szerelnek, amelyen keresztül megtörténik az elosztó hálózat kimosatása az esetleges hordaléklerakódás kitakarítás érdekében, valamint a rendszer fertõtlenítése. Az említett munkafolyamattal egy idõben történik az autómata klórozó feljavítása és beüzemeltetése.

 

DSCF2623

                                                                                   Csíkkozmási nyersvíztározó tó

 A Harvíz Rt. október folyamán is folytatja a szerzõdéskötéseket, továbbá felszerelik/ lecserélik a hiányzó illetve a nem megfelelõ vízmérõ órákat.

A problémamegoldások folyamatát a Harv??z Rt. a csíkkozmási polgármesteri hivatallal együtmûködve vitelezi ki.
Ezúton tájékoztatjuk az érintett fogyasztókat, hogy a munkálatok során a folyamatos vízszolgáltatás akadozhat, illetve a vízellátás újraindításakor a víz zavarossága átmenetlieg megemelkedhet.

 Megértésüket köszönjük!                                                                                                                             Tisztelettel,

                                                                                                                                                                           Harvíz Rt. Vezetõsége
                                                                                                                                                                            2013.10.21.